Juridiske fagfelt

Fagfelt

Vi påtar oss oppdrag innenfor flere rettsområder, med hovedvekt på:

  • Strafferett (forsvarer/bistandsadvokat)
  • Barnevern
  • Barnefordeling/samvær
  • Boligrett
  • Tvangsfullbyrdelse (rettslig inndrivelse av kreditors krav/sikring av debitors rettigheter)
  • Arverett
  • Familierett
  • Forsikringsrett

Advokatfirmaet Thori-AamotAdvokat Per Herman Thori-Aamot
Postboks 6878 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavs plass 3, 0165 Oslo

Telefon: 932 52 671
Sentralbord: 22 94 32 10

post@thori-aamot.no

Her holder vi til:

kart