Oppdragsvilkår

Det gis skriftlig oppdragsbekreftelse med mindre oppdraget avslutes med første konsultasjon/er av mindre omfang.

Oppdragsbekreftelsen skal inneholde angivelse av oppdraget og dets antatte omfang, opplysninger om hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert, tidspunkt for beregning av salæret samt informasjon om klageadgang.

Det er gjort enkelte unntak fra kravet om skriftlig oppdragsbekreftelse. Dette gjelder bl.a.:

  • Mindre oppdrag der arbeidet med utarbeidelse av oppdragsbekreftelsen vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets art, og særlig der oppdraget avsluttes samtidig med henvendelsen til advokaten.
  • Oppdrag som betales av det offentlige i henhold til stykkprisforskriften eller salærforskriften, eller hvor advokaten er oppnevnt av det offentlige med hjemmel i særskilt lovgivning.

Advokatfirmaet Thori-AamotAdvokat Per Herman Thori-Aamot
Postboks 6878 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavs plass 3, 0165 Oslo

Telefon: 932 52 671
Sentralbord: 22 94 32 10

post@thori-aamot.no

Her holder vi til:

kart