Juridiske fagfelt

Kompetanse

Advokat Per Herman Thori-Aamot

Fra 1997 til 2000: Jurist hos namsmannen i Oslo.
Fagområdene tvangsfullbyrdelse, herunder utlegg, fravikelse av fast eiendom (boligrett) samt gjeldsordninger.

Fra 2000 til 2011: Politiadvokat/politinspektør i Øst-Finnmark politidistrikt, Romerike politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt.
Solid og variert erfaring som påtalejurist, med inngående kjennskap til politiets etterforskingsmetoder.

Fra 2011 til 2012: Leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten for politisaker
Etterforsking av straffbare forhold mot ansatte i politi- og påtalemyndighet.

Fra 2012: Advokatpraksis

Advokatfirmaet Thori-AamotAdvokat Per Herman Thori-Aamot
Postboks 6878 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavs plass 3, 0165 Oslo

Telefon: 932 52 671
Sentralbord: 22 94 32 10

post@thori-aamot.no

Her holder vi til:

kart